Milí študenti, prosíme Vás o pravdivé a neskreslené vyplnenie tohto anonymného dotazníka. V závere môžete vyjadriť svoj vlastný názor na uvedenú problematiku. Za Váš čas ďakujeme.
Slovenská komora učiteľov uskutočňuje prieskum medzi stredoškolákmi, ktorého cieľom je zistiť ich záujem o vysokoškolské štúdium odborov pedagogického smeru. Prosíme pedagogickú verejnosť o distribúciu dotazníka študentom predposledného ročníka stredných škôl.
Spustiť
 
Koľko máte rokov? *

 
Ste * 
Na akej škole študujete? *


 
Vybrali by ste si svoje ďalšie štúdium na niektorej z pedagogických fakúlt? *

     
 
Ktorý odbor ste si vybrali? *


 
Od štúdia pedagogického smeru ma odradilo:


 
Na nasledujúcich riadkoch môžete uviesť svoj vlastný názor na uvedenú problematiku.

napr. ak ste v predchádzajúcich otázkach odpovedali "iné"
Ďakujeme za odpoveď! (fotografia: Jevgenij Belikov, ikonky: Gregor Cesnar/Flaticon)
viac o Slovenskej komore učiteľov