Dobrý deň, sme veľmi radi, že Vaša škola má záujem o účasť na tohtoročných Študentských voľbách. Kvôli umožneniu zúčastnenia sa, prosíme o vyplnenie tohto krátkeho dotazníka.
Start
 
Názov školy *

 
Pedagogický dozor

Prosím uveďte všetky požadované informácie týkajúce sa pedagogického dozoru, ktorý bude dohliadať na priebeh volieb
 
Meno a priezvisko *

 
Telefónne číslo *

 
E-mailová adresa *

 
Volebná komisia

Prosím, vpíšte údaje o zvolených členoch volebnej komisie, ktorí budú v deň volieb vo volebných miestnostiach (3-5 študentov)
 
Študent č. 1 *

meno + e-mailová adresa
 
Študent č. 2 *

meno + e-mailová adresa
 
Študent č. 3 *

meno + e-mailová adresa
 
Študent č. 4

meno + e-mailová adresa
 
Študent č. 5

meno + e-mailová adresa
 
V prípade, že sa Vaša škola nedostane medzi školy, ktoré majú voľby zadarmo, tak:


 
Formulár vyplnil/a

Ďakujeme veľmi pekne za vyplnenie nášho formulára a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Again